מגיעים עם המשפחה, רצים יחד בעלייה

חוזרים באוטובוסים ו... נהנים!

פינות זולה, פעילויות לילדים,

אוכל, שתייה ויריד מציגים

6:15  התכנסות וחלוקת ערכות

7:00  הקפצה למקצה 2.0 ק״מ

7:15  זינוק מקצה 5.5 ק״מ

7:25  זינוק מקצה 2.0 ק״מ

8:30 מרוץ קטנטנים במתחם המשפחות